Giá Thể Vi Sinh Lơ Lửng Mutag Biochip không bị mài mòn cơ học, không cạo tường bể sinh học

Giá thể vi sinh Mutag BioChip ™ có một vòng ngoài đồng nhất như vùng đệm, bảo vệ cấu trúc lỗ rỗng bên trong khỏi hư hỏng / mài mòn / cắt.

Do trọng lượng tịnh thấp, động năng cũng thấp nên khi giá thể vi sinh Mutag Biochip đảo, sẽ tránh trường hợp cạo tường, mài mòn cơ học khi va chạm lẫn nhau giữa các giá thể Biochip


Cấu trúc bề mặt và lỗ rỗng được phân bố đều trên đường kính 25 mm và những lỗ rỗng đó tạo môi trường sống tối ưu ưu cho các vi sinh vật.